Onze Diensten


Onze Diensten

Bouwmanagement

Bouwmanagement omvat alle werkzaamheden die plaatsvinden tijdens het bouwproces: van de beslissing om een nieuw object te bouwen tot het inrichten van een pand. Elk project, iedere opgave is anders. Voor we van start gaan, zullen we een goede analyse maken van de opgave en een aanpak voor de projectorganisatie kiezen die zal leiden tot het beste resultaat.

Wij managen het gehele bouwproces, van begin tot eind. Op basis van onze brede kennis en ervaring sturen wij op de belangrijkste onderdelen: geld, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit (GOTIK). Indien zich hele specifieke vraagstukken aandienen, zullen we opschakelen met collegae binnen ons netwerk zodat het proces volledig in control blijft.

Directievoering

Als directievoerder dragen wij de verantwoordelijkheid voor de voortgang, techniek, financiën en organisatie van uw project. Tijdens de uitvoeringsfase zijn wij het aanspreekpunt voor alle partijen en regelen wij de vergaderingen, procedures, bemonsteringen, termijnbewaking en totale oplevering.

Toezicht

In de rol van toezichthouder (ook wel opzichter) controleren we tijdens de uitvoering of er gebouwd wordt volgens de gemaakte afspraken en voorschriften. Daarnaast zien we toe op kwaliteit, voortgang, veiligheid en meer- en minderwerken. Onze bevindingen worden vastgelegd in bezoekverslagen of -rapportages. Zo informeren en adviseren wij de directievoerder of opdrachtgever.

Advisering

Naast de reguliere bouwmanagementtaken adviseren wij opdrachtgevers, architecten en collegae op diverse manieren. Soms door aan te schuiven bij ontwerp-, aanbestedings- of brainstormsessies, dan weer door het doen van opnames en het opstellen van adviezen of adviesrapportages. Wij denken proactief met u mee, als onderdeel van een groter geheel. Om pragmatisch en efficiënt te werk te gaan.

Projectcoördinatie

Als projectcoördinator zijn we de spil van het project. Doorgaans stellen wij een projectgroep of team samen, waarbij alle deskundigen van de verschillende disciplines bij elkaar komen. We maken maximaal gebruik van de kennis en kunde van de teamleden door deze op elkaar af te stemmen. Daarbij kan het gaan om het inrichten van een project, een kleinschalige verbouwing of het implementeren van installaties, waaronder verpleegoproepinstallaties, toegangscontroles en video/audio-installaties, etc.

Aanbesteding en bouwkundige bestekken

Ten Brinke Bouwmanagement ondersteunt bij de aanbesteding. Dit is een selectieproces waarbij de meest passende aannemer op basis van de door u gestelde criteria (prijs, referenties, deskundigheid, etc.) wordt bepaald.

Op basis van beschikbare tekeningen, materialenstaten, interviews en bezichtiging ter plaatse stellen wij voor u een bouwkundig bestek of werkomschrijving op. Ook leveren wij nota's van aanvullingen aan op basis van de gestelde vragen.
Het bouwkundig bestek is een nauwkeurige omschrijving van het gehele werk. Hierin staan de uit te voeren werkzaamheden en materialen beschreven, inclusief de van toepassing zijnde administratieve, juridische en uitvoeringsvoorwaarden.

Om dit proces in goede banen te leiden, stellen wij een aanbestedingsleidraad op, om u te ondersteunen bij het uitzetten van de aanbesteding, het houden van een aanwijs en het beantwoorden van de vragen.

Calculatie en bouwkostenadvies

Om een gedegen beeld te krijgen van de bouwkosten voor uw project, stellen we vroegtijdig een bouwkostenraming op. Mocht de raming niet aansluiten bij het budget, dan adviseren we u in het maken van keuzes zodat het project vroegtijdig kan worden bijgestuurd. Naast het opstellen van ramingen en begrotingen toetsen wij de door u ontvangen aanbiedingen en inschrijvingen op basis van marktconformiteit en adviseren we u bij eventuele bezuinigingsrondes.

Waar wij in geloven

Samenwerken? Bouwen is teamwork. Samenwerken, kennis delen, elkaar aanvullen en helder communiceren leidt tot het beste eindresultaat. Ten Brinke Bouwmanagement fungeert als de spil binnen het bouwproces. Wij leggen korte lijnen tussen de verschillende partijen en stellen een multidisiplinair team samen. Indien er specifieke bouwwensen zijn, werken wij samen met collegae en specialisten binnen ons netwerk.

Neem contact op